Internationale Vredesgemeente

Internationale Vredesgemeente

De Werkgroep Internationale Vredesgemeente maakt deel uit van een internationaal netwerk van vredesintintiatieven om zo de rijke, en concrete ervaring van mensen die actief werken aan vrede in de wereld,onder de aandacht te brengen. Voortvloeiend uit contacten met Hondurese doopsgezinde gemeenten is al meer dan vijftien jaar geleden een stap gezet voorbij directe en eenzijdige hulpverlening, naar het versterken van internationale netwerken van vrede en gerechtigheid. Concreet betekende dit allerlei wederzijdse bezoeken en ondersteuning in internationale solidariteit. Voor WereldWerk dragen Internationale contacten met  doopsgezinde broeders en zusters  in Midden- en Zuid-Amerika bij aan de doorgaande uitwisseling van  visie en hoop voor onze wereld, waarbij we gezamenlijk kunnen bijdragen aan verandering door middel van creatieve en actieve geweldloosheid tegen alle vormen van geweld en zo te werken aan het herstel van een cultuur van vrede, verzoening en tolerantie, zowel hier als daar.

U kunt ons financieel ondersteunen door een gift over te maken op:

Rekeningnummer: NL27 TRIO 0786 8803 33
t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer
Omschrijving: Internationale Vredesgemeente