Home

Van harte welkom

Onze grondhouding wordt bepaald door een drietal waarden die we herkennen in onze doopsgezinde en anabaptistische traditie: geweldloosheid, wederkerigheid en duurzaamheid.

Van machteloosheid naar actieve hoop

Een studiedag in Amersfoort van en voor Quakers en Doopsgezinden over onze relatie met de aarde. Klimaatverandering is een omvangrijk…