Over ons

Doopsgezind WereldWerk ziet de wereld als …

… een plaats waar mensen vanuit Gods liefde van elkaar en van de natuur kunnen leren om samen te leven, te zijn wie ze zijn met respect voor de heelheid van de schepping en bewust van culturele en andere verschillen.

… ook vol met chaos en ongerechtigheid, oorlog en de gevolgen van natuurrampen. Een plaats waar naast licht ook duisternis is; waar sommigen tot hun recht komen terwijl dat voor anderen niet mogelijk is / onmogelijk wordt gemaakt

… maar waar wij, met de bijbel en Doopsgezinde waarden als inspiratie en vanuit verwondering en verbondenheid werken aan solidariteit, duurzaamheid, vrede en gerechtigheid

Verslagen

U kunt doneren

Hulp aan Doopsgezind Wereld werk

NL27 TRIO 0786 8803 33
t.n.v. Doopsgezind Wereldwerk

Meldt het project dat u Wilt steunen, of U doet een algemene gift

Wij danken u hartelijk voor uw steun!