Adoptieprogramma

Geef een kind een kans

Het adoptie project “Geef een kind een kans” is het oudste project van Doopsgezind wereld werk. Al ruim meer dan 40 jaar krijgen kinderen uit diverse landen een financieel steuntje in de rug om een schoolopleiding of opvang in een dag verblijf mogelijk te maken.
Het project wordt gedragen door een aantal vaste sponsoren, doopsgezinde gemeenten /kringen of individuele leden. Zii betalen elk jaar 200 euro , of wat zij dragen kunnen of wat de collectes hen mogeijk maken.

Steunen

Met dat geld steunen wij een grote groep kinderen in Brazilië worden opgevangen in dagverblijven. De kleine kinderen worden hele dagen opgevangen, en krijgen daar ook maaltijden en een programma. De grotere kinderen komen een halve dag, met daarin ook zeker een verantwoorde maaltijd. Ze bezoeken een halve dag school en de andere helft van de dag zijn ze in het dagverblijf , krijgen zonodig hulp bij huiswerk, kunnen een computer gebruiken die ze thuis niet hebben, maar krijgen ook groeps activiteiten aangeboden als muziek en creatieve vakken. AMAS ( Associacao Mennonita de Assistencia Social) is de hulporganisatie die derien dagverblijven exploiteert waar zij ruim 1300 kinderen opvangen, Zij zjn een heel grote hulporganisatie en geven ons aan wie financiële steun nodig hebben. Onze bijdrage is slechts een kleine bijdrage bij de totale kosten van dit werk. Zij werken m.n. in de wijken van Curitiba en de dorpen daar in de omgeving waar heel veel grote sociale problemen zijn. Naast de opvang van de kinderen geven ze ook sociale steun aan ouders of andere verzorgers.

Paraguay

In Paraguay steunen we een aantal leerlingen van de school, Centro Educacional Evangelico Mennonita. De school staat in een arme wijk van Villa Hayes en kinderen van 4 tot 20 kunnen er onderwijs krijgen. Tot het eind van de secundaire school. Het is een grote school met een kleuter afdeling een primaire en een secundaire school, Wij steunen een groep van 20 kinderen, maar graag zouden zij zien dat we er meer kunnen steunen.

Tanzania

In Tanzania steunen we ook een flinke groep kinderen die verschillende scholen bezoeken, sommigen zijn slechts kort in het programma en worden dan visser , anderen blijven veel langer om zelfs ook nog eeen beroepsopleiding te volgen. Een van hen is nu zelfs basis arts. Deze basis arts werkt in Bethsaida het ziekenhuisje in Tanzania dat we al jaren steunen. Hij heeft gesproken met de kinderen die nu op het secudair onderwijs zitten en hen gewezen op het belang van goed leren. Van de kinderen in Tanzania zijn wel foto’s en basale gegevens, maar zij kunnen geen brieven Nieuw school materiaal schrijven in het engels dat is nog te moeilijk. Het contact loopt via twee coördinatoren die zijn aangewezen door de KMT (de doopsgezinde kerk van Tanzania).
Er gaat ook nog een kleine gift, naar de onderwijsprojecten van de Amerikaanse hulporganisatie MCC.
De laatste jaren is het adoptie project kleiner geworden, doordat we sponsoren verliezen, net zoals er minder Doopsgezinden zijn in Nederland. Maar we willen zo langmogelijk kinderen steunen met een opleiding waardoor ze later zelfstandig kunnen leven in hun eigen omgeving en deze zo verder kunnen brengen.

De organisatie van de projecten ligt bij de doopgezinde organisaties ter plekken waar we goed contact mee hebben, zij bepalen hoe/ wie we het beste kunnen helpen, die in vaak moeilijke omstandigheden moeten leven. Zij verzorgen elk jaar soms zelfs iets vaker berichten hoe het met scholen , dagverblijven en kinderen gaat.

Folder

Bekijk geef een kind een kans folder

Rond Kerst sturen we alle sponsoren een kerstkaart met wat van dat nieuws, maar nu kunnen we nog meer berichten op de website plaatsen waar ieder kan lezen wat zij ter plekke doen.

Help je ons
Het project wordt gedragen door de vaste sponsoren, maar ook losse giften zijn zeer welkom om het project en dus de kinderen verder te kunnen helpen.
NL39INGB0002606775
Het adoptie project heeft door zijn geschiedenis nog een eigen banknummer maar ook via het banknummer van wereld werk bij de Triodusbank kunnen giften binnen komen als men vermeld: voor het adoptie project “Geef een kind een kans
Sjoukje Wethmar ( Delft december 2023 tel. 015 2135752) Voor Doopsgezind wereldwerk coördinator van het adoptieproject. adoptie@dgwereldwerk.nl