Bezoek aan Tanzania

Bezoek aan Tanzania

Tijdens mijn bezoek aan Tanzania in november 2023 . Hadden we een ontmoeting met de kinderen die wij steunen en op het secundair onderwijs zitten. Afgelopen jaar zijn er ook vier afgezwaaid, één is nu verpleegster, twee zijn visser geworden en één is nu basis arts. Deze laatste vertelde over zijn studie ervaringen aan de anderen. ( Deze opleiding is minder zwaar dan bij ons in Nederland, maar wel heel belangrijk voor Tanzania met veel te weinig goed personeel in de gezondheidsszorg)

Nog een paar foto’s van de kleine kinderen die voor een deel nieuw zijn in on project “Geef een kind een kans

De nieuwe klantjes die in januari voor het eerst in ons project meedoen en nog de primary school bezoeken