Doopsgezind WereldWerkfestival en Nieuwjaarsbijeenkomst

Vrede kun je leren! Wees welkom op ons Doopsgezind WereldWerkfestival en Nieuwjaarsbijeenkomst op 27 januari 2024 of blijf gezellig het hele weekend😊

Lees meer op: wereldwerkfestival en nieuwjaarsbijeenkomst
of
Meld je nu aan: wereldwerkfestival@gmail.com

Er zijn verschillende perspectieven van waaruit we dit thema kunnen benaderen en voor één daarvan wil ik, Waldemar Epp, een aanzet geven.

De visioenen van de bijbelse profeten zoals Jesaja (2,4), Micha (4,3) of Sefanja (3,13) vertellen over een tijd die zal aanbreken en dat dan alles anders zal zijn.

Er zal een nieuwe samenleving ontstaan die bereid is om het gereedschap dat gebuikt wordt om elkaar te doden en om de wapens die gebruikt worden om tegen elkaar te strijden, niet meer voor vernietiging in te zetten. De mensen zullen de wapens omsmeden en er iets anders van maken. Er zal gereedschap ontstaan dat opbouwend gebruikt kan worden. En de oorlog zal niet meer worden geleerd. Er zal niet meer worden geleerd hoe je tegen een ander moet strijden en vechten.

Dat is de eerste stap: de oorlog niet meer leren. Maar dan nu de tweede stap namelijk vrede leren. Kun je vrede leren? Het antwoord zou ‘Ja!’ moeten zijn. Vrede kun je leren. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en geweld.

Vrede heeft te maken met vrijheid, gelijkheid en gerechtigheid en met verzoening en vergeving. En daarvoor verwijs ik naar de Bergrede (Mattheüs 5,7-9). Hierin staat de aansporing om barmhartig te zijn, een zuiver hart te hebben en vrede te stichten.

Nadat de oorlog dus niet meer wordt geleerd, is het vervolgens aan de mensen om te leren wat het betekent om met elkaar samen te leven. En dan kunnen we soms niet anders dan barmhartig te zijn en ons met de ander verzoenen. Om dan vanuit de diepte van ons hart te kunnen zeggen dat we samen verder willen gaan, met elkaar een samenleving vormen.

Elkaar als gelijken aanvaarden en zo vrede te stichten. Vrede stichten betekent vrijheid voor iedereen, gelijkheid voor iedereen en gerechtigheid voor iedereen. En dat kunnen we leren. Conclusie: ‘Vrede kun je leren!’