Van machteloosheid naar actieve hoop

Van machteloosheid naar actieve hoop

Zaterdag 7 oktober 2023
Een studiedag in Amersfoort van en voor Quakers en Doopsgezinden
over onze relatie met de aarde.

Klimaatverandering is een omvangrijk probleem en veel te groot voor een
enkeling! De veranderingen zijn overduidelijk en desondanks gaan mensen door
op de ingeslagen en heilloze weg.

  • Heeft het dan wel zin om je er tegen te verzetten?
  • Protest is toch aan dovemansoren gericht?
  • Je blijft toch alleen maar zitten met een gevoel van machteloosheid?

Of toch niet?
Daarom is er op zaterdag 7 oktober een werkdag in de Johanneskerk in
Amersfoort.
Tijdens deze dag willen we met elkaar nadenken over onze relatie met de wereld
om ons heen.
Een relatie die onder druk staat en
Een relatie waarin een gevoel van machteloosheid een grote rol speelt.
Hoe ga je daar in Godsnaam mee om?

Wat is ‘Actieve Hoop’ en wie is Joanna Macy?

Tijdens de dag wordt o.a. geput uit het werk van Joanna Macy, zoals dat is
verwoord in het boek ‘Actieve hoop’. Joanna Macy is eco-filosofe en is een
belangrijke stem in de bewegingen voor vrede, gerechtigheid en milieu. Zij
verweeft haar wetenschap met vijf decennia van activisme

Zij zegt onder meer:
‘De omvang van de uitdagingen waar we als
mensheid mee geconfronteerd worden is voor
velen moeilijk te bevatten. Actieve Hoop laat
zien hoe we te midden van een wereldwijde
noodsituatie de moed en de kracht kunnen
verzamelen om met deze crisis om te gaan.’
In het boek ‘Actieve Hoop’ roept Macy om
gevoelens die het klimaatprobleem oproept
niet te verdringen:
‘Accepteer gevoeld verdriet’, ‘Laat boosheid
toe’ en ‘Omarm de verwarring’.
Dat soort momenten kunnen volgens haar het
begin zijn van een grote transformatie, de
grote ommekeer, zoals zij dit noemt

Kortom:

Wanneer:Zaterdag 7 oktober 2023 van 10.30 – 16.30 uur
Wat:Werkdag met als thema: ‘van Machteloosheid naar Actieve hoop’
Waar:Johanneskerk in Amersfoort
Wat nog meer:Neem zelf brood mee, wij zorgen voor koffie, thee, soep, melk en
vruchtensap etc.

Opgave voor 30 september bij:

Gerrit Jan Romeijn: secretariaat@dgwereldwerk.nl