Projecten

De Mara werkgroep Tanzania

De Mara werkgroep Tanzania coördineert het vredes- en hulpwerk van doopsgezind WereldWerk in het Mara District in Tanzania. Dit district tussen de plaatsen Musoma, Mugumu en Shirati is een erg arm deel van Tanzania en behoeft ondersteuning op allerlei gebieden. Onderwijs  is voor te weinig kinderen weggelegd, gezondheidszorg is verre van voldoende. De bevolking heeft een gemiddeld inkomen onder de VN armoedegrens, hetgeen scholing en zorg met name extra moeilijk toegankelijk maakt. Er wonen ongeveer 300.000 mensen in het district, waarvan ongeveer de helft 17 jaar of jonger is!

Met de ondersteuning van een aantal projecten probeert de Mara werkgroep een bijdrage te leveren om mensen en vooral jonge mensen een kans te geven op een menswaardige toekomst. De doelen van de werkgroep zijn dan ook:

  • Kinderen en jongeren een kans geven om goede scholing te volgen
  • Verbeteren van de gezondheidszorg in de regio

De werkgroep doet dit door:

  • Het financieel ondersteunen van met name kansarme scholieren om ze daarmee de mogelijkheid te geven om onderwijs te volgen. Zo kunnen ze hun schoolfees en diverse schoolbenodigdheden betalen. Dit programma geldt voor kinderen van de voorschoolse opvang, basisschool en voortgezet onderwijs tot enkele studenten op een hogeschool.
  • ondersteuning van adequaat beroepsonderwijs op de enige beroepsopleiding in het district, de Vocational Open School in Shirati
  • faciliteren van gezondheidscentra in de regio en verlagen van gezondheidsrisico’s door voorlichting en onderwijs over gezonde leefwijzen

Bij alle projecten werkt de Mara-werkgroep nauw samen met de lokale bevolking, lokale afgevaardigden en lokale organisaties. De KMT, de Doopsgezinde kerk in Tanzania, met name in Musoma, Mugumu en Shirati, is een nauw betrokken partner bij enkele van de projecten van de werkgroep. De werkgroep onderhoudt warme contacten met de vertegenwoordigers van de KMT.

Betrokkenheid doopsgezinde gemeenten. 

Sommige Nederlandse doopsgezinde gemeenten zijn betrokken bij de ondersteuning van een aantal projecten. Dit levert inspirerende contacten over en weer op. En soms leidt het tot een wederzijds bezoek. Voor de gemeenten die betrokken zijn bij dergelijk contacten levert het een wereldwijde verbondenheid op die bijdraagt aan de verdieping van het eigen gemeenteleven. Zo is de gemeente in Den Haag actief betrokken bij het Betsaïda ziekenhuis en heeft gemeente in Aalsmeer contacten met de Vocational Open School in Shirati.
Wilt u of uw gemeente zich inzetten voor de projecten van doopsgezinde gemeenten en organisaties in Tanzania? Of hen beter leren kennen? Graag! Stuur ons een e-mail en we nemen contact met u op.  

Verantwoording

De werkgroep valt geheel onder de verantwoordelijkheid van dgWereldwerk. Zij dient jaarlijks een begroting in bij dgWereldwerk alsmede een jaarverslag. Daarnaast ondersteunt de werkgroep ook fondsenwerving van dgWereldwerk door bijvoorbeeld informatie te geven voor collectes. Daarnaast probeert de werkgroep ook externe sponsoren te werven voor specifieke projecten.

Zo krijgen sommige projectonderdelen financiële steun via andere organisaties dan dgWereldwerk, zoals Dowilvo, het Doopsgezind Weeshuis, of rechtstreeks van diverse Doopsgezinde Gemeentes in Nederland.

Hieronder vind u een overzicht van de projecten van de Mara werkgroep in Tanzania met daarachter meer informatie over de projecten.

Samenstelling van de werkgroep:

De huidige werkgroep bestaat uit:

  • Sjoukje Wethmar
  • Marja Chirangi
  • Jolande Amorison
  • Leo Bakker

U kunt de werkgroep bereiken via een mail naar jolandeamorison@caiway.net

Bezoekverslagen

Jaarverslagen