Project Tent of Nations

Tent of Nations is een ecologische boerderij nabij Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever, Palestina. De Israëlische bezetting maakt de situatie grimmig en de dreiging voor Tent of Nations groeit, ondermeer door invallen en vernielingen door de het Israëlische leger en kolonisten van de illegale nederzettingen. Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van het land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto ‘Wij weigeren vijanden te zijn’. Daarom is vredeseducatie en ecologie een belangrijk aspect. Vanaf 2001 organiseert de Palestijns-christelijke familie Nassar elk jaar, ondersteund door internationale vrijwilligers, een zomerkamp voor kinderen uit de vluchtelingenkampen en nabijgelegen Palestijnse dorpen. Doel van het zomerkamp is het geven van ontspanning aan de kinderen, het doorbreken van vooroordelen tussen moslims en christenen, het bouwen van bruggen onderling, aandacht voor ecologie en geweldloos samenleven.

Ook de komende jaren willen we kinderen in de gelegenheid stellen om aan deze zomerkampen deel te nemen. De kosten zijn € 150 per kind.

Meer informatie: www.tentofnations.nl