Aidswezen

Het is in Tanzania gebruikelijk dat familie zelf voor de kinderen zorgt waarvan de ouders zijn overleden door aids of een andere oorzaak. Vaak zijn dat grootouders die zo op behoorlijke kosten worden gejaagd, juist omdat de generatie die geld verdient wegvalt.

Schoolgeld en andere kosten om naar school te kunnen gaan, zoals uniformen en schoenen vormen dan een grote kostenpost. Het gebeurt regelmatig dat leerlingen thuis gehouden worden omdat er geen geld is. Op de overheidsscholen is het onderwijs op zich weliswaar gratis, maar toch zijn de kosten voor de schoolbenodigdheden toch een hoge drempel. Ook is het onderwijs daar vaak van een zeer laag niveau en in overvolle klassen.

In samenwerking met de KMT draagt dg Wereldwerk bij aan schoolkosten van weeskinderen en andere kwetsbare kinderen in een aantal regio’s binnen het Mara district.

De bisschop van Shirati Diocese, Amos Muhagachi, zijn assistent en de boekhouder zijn verantwoordelijk voor de selectie en financiële zaken van de leerlingen. Vaak wordt door een pastor in een bepaald dorp aangegeven wie er in aanmerking zou kunnen komen voor het programma en wordt er in samenspraak met de familie afspraken gemaakt. Er zijn diverse toelagen, afhankelijk van de draagkracht van de familie en ook of de leerling op het basis –  of middelbaar onderwijs zit maakt uit. En of ze naar een overheidsschool of een particuliere school gaan. Gedurende het schooljaar worden de gesponsorde leerlingen bezocht en moeten zij hun rapporten laten zien aan de leiding van de plaatselijke diocese. Op deze manier worden jaarlijks zo’n 180 leerlingen geholpen.