Bethsaïda

Een ziekenhuisje in musoma

Bethsaida is een klein ziekenhuisje op het platteland van Musoma. Bethsaida heeft een enorm verzorgingsgebied. In dat gebied zijn wel doktersposten maar die gaan om vier uur ’s middags dicht terwijl Bethsaida dag en nacht open is. Ook in het weekend. Hoewel Bethsaida wel voor het consultatiebureau steun krijgt van de overheid, moet het verder rondkomen van de inkomsten van de patiënten en van het ziekenfonds.

Omdat de inwoners van het landelijke gebied waar Bethsaida is gelegen, erg arm zijn, is dat niet mogelijk. Er moet dus altijd donorgeld bij. De arme mensen aan wie wij zorg verlenen, kunnen niet veel betalen en zijn meestal niet verzekerd. Alleen overheidspersoneel, zoals leraren, zijn verzekerd. Daarnaast levert Bethsaida ook thuiszorg. Maar ook dat brengt geen geld in het laatje. Uw hulp is dus dringend noodzakelijk!

Specialiseren

Bethsaida is zich steeds meer aan het specialiseren. Medewerkers van Bethsaida worden getraind in het opsporen en behandelen van baarmoederhals kanker en huidkanker bij albino’s, iets dat vaak voorkomt. Gelukkig gaan er ook regelmatig vrijwilligers naar Bethsaida. Verpleegkundigen van de HBO in Utrecht, ergotherapeuten en fysiotherapeuten. We huren voor hen een huis in de buurt.

 Bethsaida heeft ook een speciaal programma voor orthopedische operaties bij gehandicapte kinderen die bij voorbeeld O-benen of klompvoetjes hebben. Voor dit programma “Running for Walking”, is een speciaal potje bij WereldWerk.

Omdat wij thuis komen bij de mensen, kunnen wij soms levensreddend werk doen, zoals beschreven in onderstaand verhaal:

Recent werd onze hoofdverpleegkundige gebeld door een familie op ongeveer 10 minuten loopafstand van Bethsaida. Er was daar een vrouw in barensnood en niemand van de aanwezigen wist wat te doen. Het hoofdje van de baby was er al uit. Maar de vrouw was inmiddels flauwgevallen. Na verloop van enige tijd kwam de vrouw weer bij en in een grote perswee vloog het hele kind, inclusief de moederkoek en alles naar buiten. Dit allemaal op de grond. Moeder en kind lagen op enige meters van elkaar vandaan. Toen werd Bethsaida gebeld. Een verpleegkundige rende naar de familie met een verlostrommel onder haar arm. Zij trof daar een ogenschijnlijk levenloos kind aan dat echter nog vastzat aan de moederkoek. Zij heeft vliegensvlug de navelstreng afgebonden en is met de baby, in doeken gewikkeld, naar Bethsaida terug gerend. Iemand anders kwam met de moeder. De baby werd gereanimeerd en….. kwam tot leven! De moeder was inmiddels door anderen verzorgd en gewassen.  Toen werd de baby aan de borst gelegd. De vrouw had geen melk en het kind zoog ook nauwelijks. Maar na verwoede pogingen ging het kind drinken en kwam de voeding op gang. Ik heb moeder en kind een dag later zelf gezien. Gezond en wel.  Een Gods wonder.

Een gift aan Bethsaida is een gift aan de armen. Die gift redt  levens.

Bezoek ook de nieuwe website: www.bethsaidachd.org  Daar staan ook alle jaarverslagen.