Leprosy Unit Shirati Hospital

Bij het ziekenhuis in Shirati is ook een Leprosy Unit. Daar verblijven al jarenlang ongeveer 10 mannen en vrouwen met de ziekte lepra, die geen andere plek meer hebben om heen te gaan. Hetzij omdat ze niet meer geaccepteerd worden door hun familie, hetzij omdat ze te veel beperkingen hebben om zelfstandig te kunnen leven. Bovendien hebben ze vaak wondbehandelingen nodig waarvoor ze ook op het ziekenhuis aangewezen zijn.

Het zijn veelal wat oudere mensen, hoewel er een enkele keer ook een jong iemand binnenkomt die de ziekte in een heel pril stadium heeft. Gelukkig kan daar dan snel iets aan gedaan worden en kan zo iemand meestal na korte tijd behandeld te zijn zonder beperkingen weer ontslagen worden.

Het lepra verblijf ligt naast het ziekenhuis, een beetje apart. Een huis waar iedereen een kamer heeft en een grote ruimte waar gezamenlijk gegeten wordt. Verder een keukentje en een medische post waar zieken kunnen verblijven en wonden verzorgd worden. De mensen hebben geen geld en alles wordt dan ook betaald door het ziekenhuis.

Bij de bezoeken vanuit dgWW staat de Leprosy Unit altijd op de planning, de mensen vinden het geweldig als je op bezoek komt en aandacht voor ze hebt. Vanuit diverse collecten bij doopsgezinde gemeentes hier kan er dan ook wat extra’s meegenomen worden. Kleding, handdoeken, een radio, zeep en lotion. Overal is men superblij mee. En we organiseren altijd een groot feestmaal met elkaar om onze verbondenheid te vieren, iets waar de mensen altijd weer naar uitzien.