Shirati KMT Council Designated Hospital

In Shirati staat het KMT Council Designated Hospital dat ooit is opgericht door de Doopsgezinden in het Mara district. Het is het grootste ziekenhuis in de hele omgeving en werkt voor een heel groot gebied.
De visie van het ziekenhuis wordt omschreven met de wens om een kwaliteits gezondheids centrum te zijn, excellerend in de voorziening van gezondheidszorg, onderzoek en onderwijs, geïnspireerd door de liefde en betrokkenheid in de glorie van God.

De missie van het ziekenhuis geeft aan dat het gaat om een District ziekenhuis onder auspiciën van de Kanisa Mennonite Tanzania (KMT) en in partnership met de overheid met als belangrijkste doel het leveren van effectieve preventieve en curatieve kwaliteitsgezondheidszorg, consultancy, onderzoek en training.

De praktijk leert dat deze doelen vaak nog ver weg zijn en dat er soms een gebrek is aan bijna alles en dat het vaak roeien is met de riemen die ze hebben. Maar in verhouding doet het ziekenhuis in Shirati het heel goed. Het ziekenhuis telt 160 bedden en heeft intussen een eigen intensive care met 3 bedden. De ‘moeder en kindzorg’ is een hele belangrijke afdeling in het ziekenhuis met maar liefst 50 bedden. Foto moeder en kind zorg.

Het ziekenhuis heeft een wereldwijd breed netwerk van relaties en donoren, waarvan de doopsgezinde partners in Nederland, Amerika en Canada de meest betrokken zijn.

Doopsgezind Wereldwerk heeft in de afgelopen vele jaren een groot scala aan ondersteuning geleverd, van bedden tot een auto, van een autoclaaf tot beademingsmachines, van wasmachines tot de bouw van diverse units. Er is intussen een hele diepe en warme relatie met het ziekenhuis opgebouwd, die met name door de Medisch Directeur van het ziekenhuis, dr. Bwire Chirangi enorm wordt gekoesterd en onderhouden. Foto.

Hieronder enkele van de projecten die het ziekenhuis in samenwerking met dgWW recent heeft uitgevoerd:

2023

Solar water heatng  kraamafdeling Mennonite Hospital Shirati, Tanzania

Vanuit het ziekenhuis kwam de vraag voor een warmwater- voorziening voor de kraamafdeling, zodat moeder en pasgeborene kunnen worden gewassen. Zij moeten zich nog altijd met koud water wassen. Aanleg ervan zou een aanzienlijke verbetering betekenen van de zorg voor moeder en kind betekenen met positieve effecten op gezondheid, hygiëne, verloop van de bevalling en welbevinden van moeders en kinderen.

Voorstel is om deze voorziening op zonne-energie te laten werken: dit is bedrijfszeker en goedkoop in exploitatie. Zon is op vrijwel alle dagen van het jaar voldoende voorhanden. Daarom ligt er een concreet verzoek van het ziekenhuis voor een solar heating system. De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer heeft zich bereid verklaard om in bazar activiteit van november in te spannen om het benodigde bedrag voor de solar heater bijeen te brengen zodat voor het eind van dit jaar dit project kan starten.

Dental unit, bouw van een nieuwe unit bij het ziekenhuis voor mondzorg

In maart 2023 heeft het management van het Shirati Hospital aan dgWW een verzoek gedaan om te helpen bij de bouw van een nieuwe ‘Dental Unit’, een nieuw gebouwtje waarin de mondzorg kan gaan plaatsvinden. Al enkele jaren geleden zijn er via dgWW in een container enkele apparaten en een tandartsen stoel naar het ziekenhuis verzonden. Pas sinds kort is het ziekenhuis begonnen met het officieel leveren van mondzorg. Maar er was nauwelijks ruimte om deze nieuwe afdeling een plek in het ziekenhuis te geven, vandaar het verzoek voor een klein nieuw gebouw waarin een volwaardige mondzorg unit een plek kan krijgen.

Door middel van een legaat van een doopgezind lid van een gemeente is dit mogelijk geworden en is de bouw van de nieuwe unit in volle gang. Het belang van een gezonde mondhygiëne kan niet overschat worden voor de totale gezondheid van ene persoon. Daarom deze inzet. En het is de verwachting dat het gebouw eind van dit jaar voltooid is en dat er volgend jaar professionele mondzorg geleverd kan worden.

2022

In het kader van Corona heeft het ziekenhuis ondersteuning aangevraagd bij de aanschaf van ‘oxygen concentrators’  (beademingsapparaten). Hiervan zijn er 3 aangeschaft die goede dienst gedaan hebben bij de vele corona patiënten die ook in Shirati waren. En nu functioneren ze vooral op de afdeling voor moeder en kind zorg.

Ook is in 2022 een bijdrage geleverd voor de reparatie van één van de twee wasmachines van het ziekenhuis. In een samenwerking tussen enkele fondsen (Stuwkracht 10 en het fonds de Oranjeappel) en de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer is voldoende geld bijeengebracht om naast de aanschaf van een nieuwe wasmachine voor het ziekenhuis in Mugumu de reparatie van de machine in Shirati Hospital te bekostigen.