Vocational Open School

Sinds enkele jaren is de VOS in Shirati van start gegaan. Belangrijkste doel is om de vele jongeren uit de regio een beroepsopleidingsmogelijkheid te geven. Er is geen enkele beroepsopleiding in de regio en de KMT heeft ervoor gezorgd dat die er kwam. Met hulp van buitenlandse donoren, waaronder dgWereldwerk zijn een paar mooie gebouwen neergezet en is een start gemaakt met 2 groepen van leerlingen. De school biedt diverse vakgebieden aan zoals:

  • Textiele werkvormen
  • Secretariële opleiding
  • Lastechniek
  • Autotechniek
  • Electrotechniek
  • Timmerwerk

Naast de beroepsvakken die specifiek zijn krijgen alle leerlingen algemene vakken zoals Engels, Computerkunde, Technisch Tekenen en Maatschappijleer. Daarmee beoogt het curriculum van de school een compleet pakket aan te bieden dat ook voldoet aan de kaders van de Tanzaniaanse Autoriteit voor Beroepsonderwijs en waarmee de examinering na twee jaar ook leidt bij voldoende resultaat tot een echt diploma. Dat moet dan gezien worden op het basisniveau, wij zouden zeggen VMBO niveau.

De school is nu in haar vijfde jaar en begint enige vorm van continuïteit te krijgen. Maar er zijn ook veel uitdagingen. In 2018 hebben we een korte analyse gemaakt van de belangrijkste problemen van de school en in de jaren daarna hebben met diverse projecten gewerkt aan oplossingen en verbeteringen voor de school.  

Enkele voorbeelden:

Ingeschreven
De helft van de leerlingen die aan het begin van het jaar ingeschreven staan bleken in augustus niet meer op school te zijn. Gebrek aan middelen om de schoolfeest te betalen is de hoofdreden. In samenwerking met de ouders, het schoolbestuur, de kerk en dgWereldwerk is een gezamenlijke aanpak hiervoor gemaakt en is een Schoolfonds opgericht waaruit leerlingen ondersteund kunnen worden. Daar maken nu in totaal 25 leerlingen gebruik van en in augustus 2019 was meer dan 90% van de ingeschreven leerlingen present!

Leermiddelen
Het ontbreekt de school fundamenteel aan leermiddelen, materialen, boeken, praktijkspullen en gereedschappen. In een aantal tranches proberen we nu fondsen beschikbaar te stellen om hierin te voorzien zodat de leerlingen ook praktijkopdrachten kunnen gaan maken, een boek kunnen openslaan en met adequate gereedschappen aan de slag kunnen.

Lerarencorps
Een gekwalificeerd en gemotiveerd lerarencorps is cruciaal, dat is zeker. Tegelijk blijkt dat ook heel moeilijk realiseerbaar te zijn op een school in een uithoek van het land. Leraren ontbreekt vaak ook de kennis, de boeken, de materialen, de gereedschappen om iets te kunnen doen. Ook huisvesting voor leraren is een cruciaal issue, die is werkelijk allerbelabberdst. Daar willen we nieuwe projecten voor opzetten.

Onderkomen
Om de regio de bedienen zou er de mogelijkheid moeten zijn om op de school ook een onderkomen aan te bieden voor leerlingen die verder weg wonen. Vaak moeten ze nu uren lopen. In samenwerking met diverse organisaties is een oude basisschool op het kerkterrein opgeknapt en kan dienst gaan doen als ‘dormatory’ voor de leerlingen. Met name voor meisjes is het een veel veiliger situatie als ze op de school onder de hoede van een matron kunnen verblijven. Het verder op orde brengen van deze faciliteit is nog een openstaand project.

Kortom, er zijn veel bewegingen ingezet om de school robuuster te maken en te voorzien van de benodigde middelen om ook daadwerkelijk praktisch onderwijs te kunnen bieden. Er is nog een lange weg te gaan voor de school de ambitie van een gedegen beroepsopleiding voor de hele regio heeft waargemaakt.